Wioślarstwo wydaje się dyscypliną cały czas mało popularną mimo, że spełnia ona wszystkie podstawowe warunki uniwersalnego sportu, gwarantującego wszechstronny rozwój fizyczny człowieka. Celem prgramu jest popularyzacja dyscypliny, którą większość kojarzy głównie z urządzeniami funkcjonującymi w zamkniętych pomieszczeniach siłowni lub zawodami organizowanymi dla wyczynowych zawodników. Fundacja tym programem wpisuje się w zakres dzialań na rzecz popularyzacji wioślarstwa z przekazem, że jest to dyscyplina, którą mogą uprawiać również amatorzy, w każdym wieku, chcący zadbać o kondycje fizyczną na naturalnych warunkach.  Wisła wydaje się znakomitym akwenem do uprawiania tego typu aktywności fizycznej, bo oferuje niepowtarzalne warunki naturalnej rzeki przecinającej miasto.

Dane Fundacji

NIP: 521-35-63-238
REGON: 142345803
KRS: 0000354099
Konto: 51 1160 2202 0000 0001 6281 5259

Kontakt

Fundacja Pro Bono PL
ul. Bokserska 64, pokój 124
02-690 Warszawa
tel.:  (22) 853-54-07
fax: (22) 853-54-08

Informacje

Wszystkie prawa zastrzeżone: Pro Bono PL, 2016

Informacje prawne
Polityka cookies

DomiArt, 2016