W roku 2017 realizowany jest projekt mający na celu przeprowadzenie cyklu szkoleń wioślarskich na Wiśle, dla amatorów, w różnych grupach wiekowych, z bazą przy plaży Saska Kępa w Warszawie.
Zajęcia składają się z ćwiczeń stacjonarnych (rozgrzewka, gimnastyka) oraz praktycznych na Wiśle, przy wykorzystaniu łodziach szkoleniowych typu hamburka, a następnie regatowych łodzi sportowych. W ramach programu, przygotowana zostanie grupa ludzi zdolnych do samodzielnego odbywania rejsów po rzece oraz startowania w amatorskich zawodach jak np. Regaty o Złotą Marchewkę.

 

Wioślarstwo wydaje się dyscypliną cały czas mało popularną mimo, że spełnia ona wszystkie podstawowe warunki uniwersalnego sportu, gwarantującego wszechstronny rozwój fizyczny człowieka. Celem projektu jest popularyzacja dyscypliny, którą większość kojarzy głównie z urządzeniami funkcjonującymi w zamkniętych pomieszczeniach siłowni. Prawdziwą przyjemność czerpie się natomiast w warunkach naturalnych akwenów wodnych.
 W ramach projektu, przed zajęciami praktycznymi przeprowadzane są wprowadzające ćwiczenia gimnastyczne.
Wstępnym etapem jest poznanie zasad bezpiecznego transportowania łodzi na brzegu i na pomoście, a następnie przyswajane są zasady bezpieczeństwa na wodzie. Uczestnicy szkolenia poznają konstrukcję łodzi oraz nazewnictwo podstawowych elementów sprzętu. Kolejnym etapem kursu jest opanowanie wsiadania i wysiadania z łodzi, nauka wiosłowania samymi rękami, aż wreszcie nauka wiosłowania z wózeczkiem. Następnym puntem jest nauka zawracania łodzią i efektywnego wiosłowania (obracanie wioseł). Ostatnim modułem jest poznanie zasad ekonomiki wiosłowania, umiejętności skupienia uwagi na kierunku rejsu oraz cumowania do pomostu bez pomocy sternika.
Projekt jest dofinansowany przez Urząd m. st. Warszawy.

     MIASTO edited 2 copy copy copy

Dane Fundacji

NIP: 521-35-63-238
REGON: 142345803
KRS: 0000354099
Konto: 51 1160 2202 0000 0001 6281 5259

Kontakt

Fundacja Pro Bono PL
ul. Bokserska 64, pokój 124
02-690 Warszawa
tel.:  (22) 853-54-07
fax: (22) 853-54-08

Informacje

Wszystkie prawa zastrzeżone: Pro Bono PL, 2016

Informacje prawne
Polityka cookies

DomiArt, 2016