Zgodnie z zapisanymi w statucie celami  fundacji, podejmowane są działania na rzecz rozwoju polskiej kultury i edukacji. Realizowane są programy promocyjne i propagujące osiągnięcia polskich artystów. Przedstawiciele fundacji czynnie uczestniczą w społecznych komisjach opiniujących plany zagospodarowania miejskiej przestrzeni wspołnej. Podejmowane sa również działania medialne mające na celu prezentację polskich osiągnięć oraz edukację, zwiększając społeczną wiedzę i wrażliwośc na otaczającą rzeczywistość.

Dane Fundacji

NIP: 521-35-63-238
REGON: 142345803
KRS: 0000354099
Konto: 51 1160 2202 0000 0001 6281 5259

Kontakt

Fundacja Pro Bono PL
ul. Bokserska 64, pokój 124
02-690 Warszawa
tel.:  (22) 853-54-07
fax: (22) 853-54-08

Informacje

Wszystkie prawa zastrzeżone: Pro Bono PL, 2016

Informacje prawne
Polityka cookies

DomiArt, 2016