Fundacja Pro Bono PL realizując swoje cele statutowe tworzy nowe, modyfikuje istniejące lub zamyka programy, które nie mają szans na twórczy rozwój. Trzymając się głównej idei zawartej w celach statutowych nakreślonych przez Fundatorów, fundacja reaguje na zmieniające sie waruki prowadzenia społecznej działności, oraz na stopień zaangażowania się osób z związanych z organizacją.
Obecnie dynamicznie rozwija sie program Wisła. Fundacja działa na rzecz rewitalizacji obszarów koryta rzeki, odrodzenia kultur wiślanych i pobudzenia aktywności społecznej. Prowadzona jest działność edukacyjna, badawcza oraz rekreacyjna i sportowa.
Od 2015 roku wyodrębniony został program Wioślarstwo, który koncentruje się na odradzaniu i animowaniu amatorskiego wioślarstwa na Wiśle.
Od początku istnienia fundacji, w ramach programu Kultura i Media, działa  na rzecz rozwoju kultury i tradycji polskiej, w tym poprzez twórczą edukację  za pośrednictwem mediów.

Dane Fundacji

NIP: 521-35-63-238
REGON: 142345803
KRS: 0000354099
Konto: 51 1160 2202 0000 0001 6281 5259

Kontakt

Fundacja Pro Bono PL
ul. Bokserska 64, pokój 124
02-690 Warszawa
tel.:  (22) 853-54-07
fax: (22) 853-54-08

Informacje

Wszystkie prawa zastrzeżone: Pro Bono PL, 2016

Informacje prawne
Polityka cookies

DomiArt, 2016