Fundacja Pro Bono PL jest niezależną organizacja pozarządową, powołaną do życia z inicjatywy osób zainteresowanych rozwojem szeroko pojętej oświaty w Polsce.
W ramach działalności statutowej, realizuje programy na rzecz rozwoju edukacji, kultury oraz pielęgnowania tradycji i dziedzictwa narodowego.

W swojej historii realizowała zadania publiczne z obszaru ochrony i promocji zdrowia.  Prowadziła działania w dziedzinie profilaktyki i aktywizacji skierowanej do dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego oraz promowania zdrowego stylu życia.
Fundacja, korzystając ze wsparcia prywatnych darczyńców, uczestniczyła w procesie tworzenia młodzieżowej orkiestry symfonicznej organizując nabór, warsztaty i cykl koncertów w wielu miastach Polski. Realizowała zadania publiczne związane z organizacją wydarzeń promujących aktywność turystyczną i sportową na Wiśle.
W oparciu o granty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasta st. Warszawy prowadzi projekt rekonstrukcji tradycyjnych łodzi wiślanych oraz reaktywacji żeglugi flisackiej. Fundacja rozwija swoje zaangażowanie w procesach opiniotwórczych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni wspólnej i działa na rzecz rozwoju programów tworzących lokalne partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

W roku 2011 Fundacja została wyróżniona nagrodą „S3KTOR” – dla najlepszej warszawskiej inicjatywy pozarządowej.

Dane Fundacji

NIP: 521-35-63-238
REGON: 142345803
KRS: 0000354099
Konto: 51 1160 2202 0000 0001 6281 5259

Kontakt

Fundacja Pro Bono PL
ul. Bokserska 64, pokój 124
02-690 Warszawa
tel.:  (22) 853-54-07
fax: (22) 853-54-08

Informacje

Wszystkie prawa zastrzeżone: Pro Bono PL, 2016

Informacje prawne
Polityka cookies

DomiArt, 2016