Z upływem lat coraz częściej sięgam w przeszłość. Przypominają się młodzieńcze plany. Jak plastycznie pracowała wtedy wyobraźnia, ile fantastycznych rzeczy z przyjaciółmi chcieliśmy dokonać. Niestety z większości projektów nic nie wyszło.  Zastanawiam się dlaczego, przecież tak bardzo pragnęliśmy. Przyczyny były na ogół prozaiczne: brak pieniędzy, brak możliwości, brak kogoś bardziej doświadczonego kto by wtedy pomógł, często przyczyną było własne lenistwo. Po latach żal tego  co stracone. Ale wiek dojrzały to nie pora na utyskiwanie i ronienie łez. To czas, gdy już doświadczeni o własne błędy możemy pomóc  nowemu pokoleniu. Ich głowy pękają od projektów. Cieszyć się z sukcesów innych to też sposób na spełnianie samego siebie. Fundacja „Pro Bono PL” ma wspomagać tych co chcą chcieć. Wierzymy, że bariery są po to żeby je przełamywać. Fundacja zamierza pomagać młodym, czasem trochę starszym w realizowaniu dobrych marzeń, w uświadomieniu sobie, że ważniejsze jest być niż mieć. Człowiek spełniony jest szczęśliwy. Wierzymy, że Fundacji uda się pomóc przynajmniej kilku tyM, którzy odważyli się marzyć. 

mec. Jacek Dubois, Kancelaria Pociej Dubois i Wspólnicy

 

Człowiek podobno od  momentu  swojego poczęcia  zaczyna poruszać się w świecie marzeń. Kiedy sięgamy pamięcią w nasze dzieciństwo to odnajdujemy ten tajemniczy krąg pełny  różnych pragnień i tęsknot, nawet jeśli nie pamiętamy dokładnie  czego one dotyczyły. Każdy z nas chciałby osiągać cele, które wydają mu się najważniejsze.

Kiedy stajemy się starsi poznajemy, że zaspokojenie tych potrzeb i marzeń nie jest często możliwe z powodu braku środków materialnych, czasem miejsca zamieszkania i niestety, zbyt często, z powodu niewłaściwej opieki i braku kompetentnej osoby, która mogłaby mądrze doradzić i pomóc w wyborze tej dobrej drogi.

Fundacja „Pro Bono PL” chciałaby być takim doradcą i asystować utalentowanym ludziom w realizacji ich realnych marzeń, także chciałaby pomagać tym wszystkim, którzy pragną pomagać innym, a nie wiedzą gdzie i jak to można zrobić.  Wierzymy, że we współczesnym świecie, zunifikowanym komercyjną komunikacją marketingową i pogonią za zyskiem, szczególnie potrzebna jest nie tylko refleksja o pozamaterialnych potrzebach człowieka ale także przypomnienie, że można dawać więcej niż brać. 

Prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

 

Działania na rzecz rozwoju aktywności społecznej, pomoc ludziom kreatywnym i uzdolnionym, ale i tym, którzy najzwyczajniej potrzebują wsparcia, bo nie radzą sobie z w życiu codziennym. Wreszcie działania na rzecz rozwoju polskiej kultury i tradycji. To najbardziej ogólnie sformułowane idee, które nam przyświecały w dniu powołania nowej Fundacji. Są to obszary na tyle rozległe, że koniecznym było znalezienie wspólnego mianownika tak, by działalność Pro Bono PL mogła przynosić faktyczne korzyści. Tą wspólną platformą jest edukacja i wokół niej skupia się misja Fundacji. Edukacja w najszerszym tego słowa znaczeniu, a więc szkolenia, warsztaty, zdobywanie doświadczeń w praktycznym działaniu przy realizacji projektów. Zarówno zajęcia oświatowe dla dzieci i młodzieży będące alternatywą dla nudy i zwątpienia, jak i wszelakie działania twórcze poszerzające horyzonty wyobraźni.
Nadrzędnym celem osób skupionych wokół Fundacji Pro Bono PL jest tworzenie szans na lepsze życie obywateli; aktywne i twórcze, oparte na dobrych relacjach międzyludzkich. Życie w pełni świadome, zgodne z uniwersalnymi i humanistycznymi wartościami.

Ryszard Romanowski, Prezes Fundacji Pro Bono PL

Dane Fundacji

NIP: 521-35-63-238
REGON: 142345803
KRS: 0000354099
Konto: 51 1160 2202 0000 0001 6281 5259

Kontakt

Fundacja Pro Bono PL
ul. Bokserska 64, pokój 124
02-690 Warszawa
tel.:  (22) 853-54-07
fax: (22) 853-54-08

Informacje

Wszystkie prawa zastrzeżone: Pro Bono PL, 2016

Informacje prawne
Polityka cookies

DomiArt, 2016